Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.  FG Restaurant is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.


Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan FG Restaurant of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van  FG Restaurant.

Derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover FG Restaurant geen controle heeft.  FG Restaurant draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.


Cookies

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden:
• Voor het tijdelijk opslaan van uw keuzes.
• Voor het onthouden van uw logingegevens.


Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen, voorkeuren en tijdelijke gegevens te onthouden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de goede werking van de website. Daarom wordt ook niet specifiek om uw toestemming gevraagd.

Huisdieren
Restaurants, ook FG Restaurant, staan om hygiënische redenen de toegang van dieren – met uitzondering van blindengeleidehonden – niet toe.

Informatie

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

FG Restaurant
Katshoek 37
3032 AE Rotterdam
Tel: +31 10 425 0520
E-mail: info@fgrestaurant.nlAdres & Route

FG Restaurant
Katshoek 37b
3032 AE Rotterdam

Tel: +31 10 425 0520
E-mail: info@fgrestaurant.nl